सन विद्यार्थ्याचे नाव स्पर्धेचे नाव स्पर्धेचा तपशील
२००१.०२ आनंद महाडिक वेटलिफ्टिंग भोपाल ३२ वी राष्ट्रीय ग्रामीण स्पर्धा सहभाग
२००२.०३ रमेश झोरे वेटलिफ्टिंग आनंदपूर साहेब (पंजाब) ३३ वी राष्ट्रीय ग्रामीण स्पर्धा सहभाग
२००३.०४ रमेश झोरे वेटलिफ्टिंग सिलीगुडी (प.बंगाल) ३४ वी राष्ट्रीय ग्रामीण स्पर्धा सहभाग
२००४.०५ संज्योती थरवल वेटलिफ्टिंग आग्रा (उ.प्रदेश) ३५ वी राष्ट्रीय ग्रामीण स्पर्धा सहभाग
२००४.०५ भागवत बुजले वेटलिफ्टिंग आग्रा (उ.प्रदेश) ३५ वी राष्ट्रीय ग्रामीण स्पर्धा सहभाग
२००४.०५ रुपाली मोरे वेटलिफ्टिंग अंधेरी (मुंबई) २ री सब ज्युनिअर स्पर्धा सहभाग
२००५.०६ संज्योती थरवल वेटलिफ्टिंग आगरताला (त्रिपुरा) ३६ वी राष्ट्रीय ग्रामीण स्पर्धा सहभाग
२००५.०६ संज्योती थरवल वेटलिफ्टिंग भिलाई (छत्तीसगड) ३ री सब ज्युनिअर राष्ट्रीय स्पर्धा सहभाग
२००६.०७ केतकी नवले वेटलिफ्टिंग फिरोजपुर (पंजाब) १ ली राष्ट्रीय शालेय ग्रामीण स्पर्धा सुवर्णपदक
२००६.०७ संज्योती थरवल वेटलिफ्टिंग फिरोजपुर (पंजाब) १ ली राष्ट्रीय शालेय ग्रामीण स्पर्धा रौप्यपदक
२००६.०७ केतकी नवले वेटलिफ्टिंग ऐझवाल (मिझोराम) ३७ वी राष्ट्रीय ग्रामीण स्पर्धा रौप्यपदक
२००६.०७ संज्योती थरवल वेटलिफ्टिंग ऐझवाल (मिझोराम) ३७ वी राष्ट्रीय ग्रामीण स्पर्धा कास्यपदक
२००७.०८ केतकी नवले वेटलिफ्टिंग सांगली (महाराष्ट्र) १७ वर्षाखालील शालेय राष्ट्रीय स्पर्धा सुवर्णपदक
२००७.०८ संज्योती थरवल वेटलिफ्टिंग सांगली (महाराष्ट्र) १७ वर्षाखालील शालेय राष्ट्रीय स्पर्धा सुवर्णपदक
२००७.०८ संज्योती थरवल वेटलिफ्टिंग इंफाळ (मणिपूर) ४ थी सब ज्युनिअर राष्ट्रीय स्पर्धा सहभाग
२००७.०८ केतकी नवले वेटलिफ्टिंग इंफाळ (मणिपूर) ४ थी सब ज्युनिअर राष्ट्रीय स्पर्धा निवड
२००७.०८ संज्योती थरवल वेटलिफ्टिंग इंफाळ (मणिपूर) २० वी ज्युनिअर राष्ट्रीय स्पर्धा सहभाग
२००७.०८ केतकी नवले वेटलिफ्टिंग इंफाळ (मणिपूर) २० वी ज्युनिअर राष्ट्रीय स्पर्धा सहभाग
२००७.०८ संज्योती थरवल वेटलिफ्टिंग भुवनेश्वर (ओरिसा) २३ वी सिनिअर राष्ट्रीय स्पर्धा सहभाग
२००७.०८ केतकी नवले वेटलिफ्टिंग भुवनेश्वर (ओरिसा) २३ वी सिनिअर राष्ट्रीय स्पर्धा निवड
२००८.०९ संज्योती थरवल वेटलिफ्टिंग नोएडा (उ.प्रदेश) २१ वी ज्युनिअर राष्ट्रीय स्पर्धा रौप्य पदक
२००८.०९ केतकी नवले वेटलिफ्टिंग नोएडा (उ.प्रदेश) २१ वी ज्युनिअर राष्ट्रीय स्पर्धा निवड
२००८.०९ संज्योती थरवल वेटलिफ्टिंग पुणे (महाराष्ट्र) २४ वी सिनिअर राष्ट्रीय स्पर्धा सहभाग
२००८.०९ केतकी नवले वेटलिफ्टिंग पुणे (महाराष्ट्र) २४ वी सिनिअर राष्ट्रीय स्पर्धा सहभाग
२००८.०९ सुनिता शिल्पे वेटलिफ्टिंग तरणतारण (पंजाब) १ ली ग्रामीण राष्ट्रीय स्पर्धा (पायका) सहभाग
२००८.०९ अजय शिर्के वेटलिफ्टिंग तरणतारण (पंजाब) १ ली ग्रामीण राष्ट्रीय स्पर्धा (पायका) सहभाग
२००८.०९ सुनिता शिल्पे वेटलिफ्टिंग गुरुदासपूर (पंजाब)३ री शालेय राष्ट्रीय स्पर्धा सहभाग
२००८.०९ अजय शिर्के वेटलिफ्टिंग गुरुदासपूर (पंजाब)३ री शालेय राष्ट्रीय स्पर्धा सहभाग
२००८.०९ केतकी नवले वेटलिफ्टिंग ज्युंजाओ (कोरिया) आशियाई सब ज्युनिअर जागतिक स्पर्धा निवड
२००८.०९ शंतनू यादव बाउल्स स्पर्धा शिर्डी (महाराष्ट्र) १ ली सब ज्युनिअर राष्ट्रीय स्पर्धा कास्य पदक
२००८.०९ शंतनू यादव बेस बाल स्पर्धा गरमुक्तेश्वर (उ.प्रदेश) ११ वी सब ज्युनिअर स्पर्धा सहभाग
२००९.१० शंतनू यादव पेनटक्यू स्पर्धा कनकरिया (गुजरात) ४ थी सब ज्युनिअर राष्ट्रीय स्पर्धा सुवर्ण पदक
२००९.१० पंकज रोडे बाऊल्स स्पोर्ट्स कनकरिया (गुजरात) ४ थी सब ज्युनिअर राष्ट्रीय स्पर्धा सहभाग
२००९.१० पंकज रोडे दुहेरी विकेट स्पर्धा नेपाल २ री सब ज्युनिअर राष्ट्रीय स्पर्धा सहभाग
२००९.१० केतकी नवले वेटलिफ्टिंग बुखारीस्ट (रुमानिया) ज्युनिअर जागतिक वेटलिफ्टिंग स्पर्धा सहभाग