सन विद्यार्थ्याचे नाव सन विद्यार्थ्याचे नाव
२००६.०७ प्रभाळे शिवानी सुर्यकांत २००७.०८ पानस्कर ऋषिकेश रामचंद्र
२००८.०९ शिर्के विनया विलास २००९.१० देसाई अवधूत राजाराम
२०१०.११ पालेकर अनिरुद्ध संजय २०१०.११ खैरमोडे ओंकार हेमंत
२०११.१२ मोहिते ऋषिकेश जयवंत २०११.१२ शिर्के विश्वजीत विलास
२०११.१२ गव्हाणे ओंकार पंडित २०१२.१३ काळे साक्षी सुभाष
२०१२.१३ यादव प्रतिक श्रीकांत २०१२.१३ चव्हाण रोहन लक्ष्मण
२०१२.१३ काटे विनीत विजय २०१२.१३ शेडगे धनदीप प्रकाश
२०१२.१३ निमत शंतनू राजेश २०१३.१४ सूर्यवंशी वैष्णवी विलास
२०१३.१४ शिंदे अभिषेक सुधीर २०१३.१४ कांबळे शुभश्री सदानंद
२०१३.१४ कोळी सायली सुर्यकांत