माध्यमिक शिष्यवृत्ती मानकरी
सन २००५-०६
१. ठोकळे अनिकेत सुरेश
सन २००६-०७
१. कदम प्रतिक काशिनाथ २. पोवार अंकुर सुनिल ३. पाटील विशाल विजयकुमार
४. कु. कुंभार शरयू राजेंद्र ५. कु. देशपांडे सुखदा अनंत ६. गडकरी अजिंक्य प्रकाश
७. शिलवंत रोहन बाळासाहेब ८. शिंदे तुषार भास्करराव
सन २००६-०७
१. कदम प्रतिक काशिनाथ २. पोवार अंकुर सुनिल ३. पाटील विशाल विजयकुमार
४. कु. कुंभार शरयू राजेंद्र ५. कु. देशपांडे सुखदा अनंत ६. गडकरी अजिंक्य प्रकाश
७. शिलवंत रोहन बाळासाहेब ८. शिंदे तुषार भास्करराव
सन २००७-०८
१. खेर अनिकेत सुर्यकांत २. पाटणकर विश्वजित राजेंद्रसिंह
सन २००८-०९
१. सपकाळ संतोष आनंदा २. कु. घाडगे नेहा सुर्यकांत ३. कु. पाटील प्रियांका राजेंद्र
४. कु. मोहिते सोनल जयवंत ५. यादव रत्नदीप चंद्रकांत ६. खुटाळे सत्यजित संतोष
७. पोतदार हर्षल राजेश ८. राऊत तेजस शिरीष ९. पानवळ देवव्रत उत्तमराव
१०. जाधव विजय आत्माराम
सन २००९-१०
१. देसाई प्रतिक हणमंतराव २. शिंदे शिवराज भास्करराव ३. कु. बांडे नेहा राजेंद्र
४. खैरमोडे निखील हेमंत ५. आतार कुदरत शमशुद्दीन ६. कु. नलवडे पूजा प्रकाश
७. खोत सत्यजित जयकर ८. खातू गौरव शेखर ९. पानस्कर ऋषिकेश रामचंद्र
१०. चव्हाण रोहित बापूसाहेब ११. खांडके योगराज नरेंद्र
सन २०१०-११
१. पाटील शुभम राजेंद्र २. कु. शिर्के विनया विलास ३. खोत सौरभ शंकर
४. पाटील उत्कर्ष निवास ५. शिर्के तुषार सर्जेराव ६. पाटील स्वराज अशोकराव
७. कु. पवार अंकिता आनंदा ८. ऐर शुभम चंद्रकांत ९. कदम व्यंकटेश दीपक
१०. पाटेकर पृथ्वीराज रमेश ११. कदम ओंकार बबन १२. कु. पवार ऐश्वर्या अशोक
१३. कु. देसाई प्रतिक्षा धोंडीराम १४. कु. पवार नेहा दीपक १५. कु. मोरे स्वप्नाली दिनकर
१६. फरांदे अनिकेत बाबासाहेब १७. कु. क्षीरसागर अनघा सुधिर
सन २०११-१२
१. पवार शुभम विलास २. पवार आदित्य सुर्यकांत ३. पवार प्रणव मंगेश
४. देशपांडे गौरीश नारायण ५. कु. सुर्वे राजश्री बळीराम ६. कदम प्रवीण अंकुश
७. कु. यादव किरण चंद्रकांत ८. कांबळे आदित्य प्रकाश ९. राऊत हेमंत प्रकाश
१०. सवाखंडे श्रेयश विलास ११. वाघमारे सुमित कृष्णत १२. आखाडे अक्षय पांडुरंग
१३. कु. राऊत श्रद्धा दिपक १४. पवार ज्ञानेश्वर कृष्णत १५. पाटील मयुरेश मोहन
१६. राऊत प्रणव प्रदीप १७. आतार अरमान इस्माईल १८. काळे उदय भास्कर
१९. जाधव ओंकार महादेव २०. सवाखंडे सर्वेश विलास २१. कु. यादव प्रतीक्षा श्रीकांत
२२. कु. माने अंजली श्यामसुंदर २३. कु. माळी निकिता प्रदीप २४. शेडगे पराग दिलीप
२५. कु. आतार सना ईसाक २६. कु. ठोकळे शिवानी सुरेश २७. कु. पवार पायल आनंदा
सन २०१२-१३
१. खैरमोडे ओंकार हेमंत २. पालेकर अनिरुद्ध संजय ३. कदम सत्यजित जयसिंग
४. देसाई अभिषेख राजाराम ५. पवार रोहन तानाजी ६. देसाई यशराज विजय
७. कु.घाडगे आकांक्षा विजय ८. कु.सपकाळ अक्षता मोहन ९. कु.काळे प्राजक्ता चंद्रकांत
१०. पाटेकर पृथ्वीराज रमेश ११. खाडे भूषण तानाजी १२. पाटील शुभम रमेश
१३. कु.मोळावडे वृषाली विष्णू १४. घाडगे सुरज सुनिल १५. कु.साळुंखे अपेक्षा तानाजी