सन २००९-१०
१. बनकर मयुरेश संजय २. जाधव विजय आत्माराम ३. पावस्कर यश सुधीर
४. भोळे गणेश दिलीप ५. खुटाळे सत्यजित संतोष ६. राऊत तेजस शिरीष
७. चव्हाण निखील नंदकुमार ८. मगरे शुभम संतोष ९. संकपाळ ओंकार सुर्यकांत
१०. चव्हाण रोहिणी लक्ष्मण ११. नलवडे वर्षा निवास १२. सपकाळ संतोष आनंदा
१३. देशमुख इंद्रजा सुभाषराव १४. निकम प्रवीण काशिनाथ १५. तांबे स्नेहल विलास
१६. गुरव उमा शंकर १७. पाटणकर संकेत सतीश १८. तोरस्कर मीनल आनंदा
१९. यादव रत्नदीप चंद्रकांत
सन २०१०-११
१. आतार कुदरत शमशुद्दीन २. देसाई प्रतिक हणमंतराव ३. खातू गौरव शेखर
४. कु.बांडे नेहा राजेंद्र ५. घोणे प्रतिक सुदेश ६. खोत सत्यजित जयकर
७. बनसोडे प्रसाद भास्कर ८. इंगवले प्रसाद धनंजय ९. कु.कुंभार कोमल प्रकाश
१०. भिंगार्डे यशोधन दिलीप ११. कु.कारंडे पूजा आनंदराव १२. कुंभार प्रशांत शामराव
१३. बोलके प्रशिक बाळासाहेब १४. खैरमोडे निखील हेमंत १५. महादर विपुल विजय
१६. कु.चव्हाण गीतांजली अमित १७. खांडके योगराज नरेंद्र १८. नाझरे नामदेव अविनाश
१९. पवार रोहित सुनील २०. पवार शुभम काशिनाथ २१. पाटील विजय पंढरीनाथ
२२. पवार सत्यजित मारुती २३. राऊत आदित्य दीपक २४. कु.शीलवंत स्नेहा बाळासाहेब
२५. शिंदे शिवराज भास्करराव २६. सुतार सागर अनिल २७. थरवल सिध्देश राजेंद्र
२८. झोरे महेश बाबुराव
सन २०११-१२
१. ऐर शुभम चंद्रकांत २. कु.घाडगे सुप्रिया प्रभाकर ३. पाटील स्वराज अशोकराव
४. बांडे यतीन संजय ५. कु.गुरव पूनम तानाजी ६. पाटील उत्कर्ष निवास
७. बोंद्रे सुमित संजय ८. कदम कीर्तीकुमार किशोर ९. कु.पवार ऐश्वर्या अशोक
१०. कु.देसाई प्रतिक्षा धोंडीराम ११. कु.काकडे मधुरा दीपक १२. कु.पवार नेहा दीपक
१३. कु.देवके स्नेहल विक्रमसिंह १४. कु.क्षीरसागर अनघा सुधीर १५. पवार यशवंत वसंत
१६. ढवळे ऋषिकेश विकास १७. कु.कुंभार वैष्णवी सागर १८. फरांदे अनिकेत आबासाहेब
१९. गायकवाड मंगेश मारुती २०. कु.कुंडले सायली सुदाम २१. कु.गुरव पूनम हेमंत
२२. कु.गव्हाणे श्रध्दा तात्यासाहेब २३. माने रोहन दिलीप २४. उतेकर संदेश बजरंग
२५. कु.गुरव किरण किशोर
सन २०१२-१३
१. कु.माळी निकिता प्रदीप २. सवाखंडे श्रेयश विलास ३. कारभारी उमेर शफी
४. कु.आतार सना इसाक ५. पावस्कर प्राशिल रमेश ६. चव्हाण काजल खाशाबा
७. शेडगे पराग दिलीप ८. राऊत श्रध्दा दीपक ९. झोरे संजय बबन
१०. पवार ज्ञानेश्वर कृष्णा ११. यादव वैभव हिंम्मतराव १२. चव्हाण अजय अधिक
१३. कु.माने अंजली शामसुंदर १४. यादव प्रतिक बाळासाहेब १५. कु.माळी अस्मिता अशोक
१६. कु.यादव प्रतिक्षा श्रीकांत १७. जाधव आकाश अशोक १८. कु.सुतार ऋतुजा सुनिल
१९. सवाखंडे सर्वेश विलास २०. पाटील ऋषिकेश प्रीतम २१. रहाटे जयेश बंडा
२२. प्रभाळे स्वानंद सुर्यकांत २३. राऊत प्रणव प्रदीप २४. सुतार सूरज अनिल
२५. आतार अरमान इस्माईल २६. कु.पवार पायल आनंदा