श्री. चव्हाण सर्जेराव राजाराम  - मुख्याध्यापक
B.Sc.B.Ed., D.S.M.श्री. गव्हाणे पंडित बळवंत - पर्यवेक्षक 
B.Sc.B.Ed.


श्री.कुंभार राजेंद्र शंकर - उपशिक्षक 
B.Sc.B.Ed.


श्री.मोहिते जयवंत शामराव - उपशिक्षक 
B.SC.B.Ed.


 
श्री. पाटील रामचंद्र शंकर  - उपशिक्षक 
B.Sc.B.Ed.

श्री. पाटील चंद्रकांत आनंदराव - उपशिक्षक 
B.A.B.Ed.


श्री. पवार संभाजी निवृत्ती - उपशिक्षक 
B.A.B.Ed.


श्री. मगरे सचिन नथुराम - उपशिक्षक 
B.A.B.Ed.
सौ. जाधव अनुपमा विकास - उपशिक्षक 
B.A.B.Ed.


श्री. सवाखंडे शरद दिनकरराव - उपशिक्षक 
B.Sc.B.Ed.


श्री. सपकाळ अरविंद लक्ष्मण - उपशिक्षक 
B.A.B.Ed.


सौ. चव्हाण विजया गणेश  - उपशिक्षक 
B.A.D.Ed.

श्री. चव्हाण बापूसाहेब पांडुरंग - उपशिक्षक 
B.A.D.Ed.
 

श्री. शिर्के राजाराम लक्ष्मण - उपशिक्षक 
M.A.D.Ed.सौ. कदम शोभा नवनाथ - उपशिक्षक 
D.Ed.

श्री. काळे भास्कर आनंदराव  - कलाशिक्षक 
A.T.D., A.M.

श्री. देसाई महेश जयवंत  - उपशिक्षक 
  D.Ed.