Posted on

माने-देशमुख विद्यालयाच्या ६० विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती

जानेवारी २०१६ मध्ये घेण्यात आलेल्या राष्ट्रीय आर्थिकदृष्ट्या मागास शिष्यवृत्ती परीक्षेत विद्यालयाने नेत्रदीपक यश संपादन केले…

Read More
Posted on

विद्यालयाच्या ४८ विद्यार्थ्यांना एन.एम.एम.एस. शिष्यवृत्ती प्राप्त

राष्ट्रींय आर्थिक मागास शिष्यवृत्ती (एन.एम.एम.एस.) परीक्षेत माने-देशमुख विद्यालयाने नेत्रदीपक यश संपादन केले . विद्यालयाच्या ४८…

Read More
Posted on

माने-देशमुख विद्यालयाच्या ६० विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती

जानेवारी २०१६ मध्ये घेण्यात आलेल्या राष्ट्रीय आर्थिकदृष्ट्या मागास शिष्यवृत्ती परीक्षेत विद्यालयाने नेत्रदीपक यश संपादन केले…

Read More
Posted on

विद्यालयाच्या ४८ विद्यार्थ्यांना एन.एम.एम.एस. शिष्यवृत्ती प्राप्त

राष्ट्रींय आर्थिक मागास शिष्यवृत्ती (एन.एम.एम.एस.) परीक्षेत माने-देशमुख विद्यालयाने नेत्रदीपक यश संपादन केले . विद्यालयाच्या ४८…

Read More